sv en
Typecraft logotyp text grey mobile

Licenser

Exempel på en större koncernlicens som vi har levererat

Industriföretaget Gardena, med säte i Tyskland, kontaktade oss då de behövde införskaffa en typsnittslicens för globalt bruk. Genom en dialog med ansvariga för olika användningsområden inom koncernen arbetade vi tillsammans fram en behovsspecifikation.

Det framkom att typsnittet inte fick avvika formmässigt från företagets tidigare interna profiltypsnitt, och typsnittet behövde stödja inte bara gängse västeuropeiska språk utan även central- och östeuropeiska språk baserade på såväl det latinska som det grekiska och kyrilliska (ryska) alfabetet.

Det fanns även ett behov av flera olika vikter och teckenbredder, och typsnittet skulle användas både för print och för webb med högsta möjliga bildskärmskvalitet. Dessutom ville man säkerställa att det skulle framgå för alla användare att det valda typsnittet var företagets nya profiltypsnitt, varför det måste döpas om med Gardena i namnet.

I detta fall fanns inget utrymme tidsmässigt för att utveckla ett nytt eget typsnitt med en så omfattande kravspecifikation, varför man valde ett befintligt kommersiellt typsnitt. Vi tog in priser från olika typsnittstillverkare som kunde matcha dessa kriterier, och det företag som hade bäst prissättning och var mest flexibelt var URW, vars typsnitt mötte samtliga uppställda villkor, kunde kompletteras med manuellt genomarbetad ClearType-hintning för maximal bildskärmskvalitet, och dessutom fick döpas om till Gardena Sans.

I samarbete med tillverkaren tog vi fram ett kundanpassat licensavtal som medgav en tidsobegränsad global användning av typsnittet för print med fri distribution till företagets avtalsreglerade samarbetspartners, samt en treårig löptid för global användning av typsnittet för webben. Hela affären med analysarbete, utvärdering, offerering, beställning och leverans gick väldigt smidigt och resulterade i en nöjd kund.