sv en
Typecraft logotyp text grey mobile

Uppdrag

Exempel på nya företagstypsnitt som vi har varit med och tagit fram:

Skanska

Beställare: Brindfors Enterprise/Skanska/CJH

Designbyrån Brindfors Enterprise presenterade sin formidé för oss, vi kom med input och skissade oss gemensamt fram till färdigt typsnitt. Initialt ritade vi vikterna Regular och Bold (med utökat språkstöd), senare kompletterade vi familjen genom att även rita en Light (på uppdrag från Skanska) och därefter ytterligare en Black (på uppdrag från designbyrån CJH).

Dagens Nyheter

Beställare: Pangea/IDN

Designbyrån Pangea fick i uppdrag av DN att rita en ny unik Bodoni till tidningen, och kom till oss för att samarbeta i utvecklingen av detta typsnitt. Vi besökte gemensamt Uppsala Universitet och hämtade inspiration från studier av gamla originaltryck. Örjan Nordling på Pangea handskissade, vi vektoriserade, renritade och bollade sedan fram och tillbaka tills formen satt, tecken för tecken. Det blev fyra nya vikter (Light, Regular, Bold och ExtraBold), och Regular kompletterades även med en vacker kursiv som tecknades av Carolina Laudon.

Absolut Vodka

Beställare: Brand Union

Vi tog fram tre nya vikter med fyra tillhörande kursiver (varav en bakåtlutad), två kondenserade vikter samt en graverad, samtliga för både print och webb (de senare med utökat manuell specialhintning). Förlagan var Absoluts tidigare typsnitt Futura, men med en lite mer samtida touch med influenser från modern humanistisk grotesk.

Gröna Konsum

Beställare: Garbergs

Designbyrån Garbergs levererade handtecknade underlag, vi skannade in, vektoriserade och skapade ett nytt typsnitt med delvisa sammanbindningar och multipla ligaturer. Det nya typsnittet Gröna Konsum Script användes sedan i butiker, på skyltar, på plastpåsar -- ja, överallt. I dag har typsnittet ärvts av Coop som i skrivande stund fortfarande använder det i sin kommunikation.

Transportstyrelsen

Beställare: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen hade fått klagomål från polisen om att deras olika OCR-system hade problem att avläsa dåvarande registreringsskyltar. Transportstyrelsen kontaktade därför oss och gav oss i uppdrag att rita det typsnitt som i dag används på alla nya registreringsskyltar. Tyvärr förelåg vissa tekniska begränsningar i skyltproduktionen som förhindrade ett typografiskt optimalt typsnitt (man skulle kunna säga att funktionaliteten i detta fall ”körde över” estetiken...), och vi fick göra en del formmässiga eftergifter för att skyltproduktionen skulle fungera – men polisen blev i alla fall nöjda med resultatet.

Hennes & Mauritz

Beställare: Silver/H&M

Vi fick handtecknat Illustrator-underlag från designbyrån Silver att utgå från, finjustera och skapa ett nytt typsnitt. Under åren har vi varit med och tagit fram många andra typsnitt på uppdrag från H&M direkt, men har då fått utgå från någon befintlig grundform, och visar därför inga ytterligare exempel här.

Atlas Copco

Beställare: Welinder

Vi tog fram ett stencilerat helversalt typsnitt med alternativa teckenvarianter för ett mer dynamiskt uttryck. Underlaget var sprejade bokstäver som vi fick skanna in, vektorisera och sedan skapa ett nytt typsnitt utifrån.

NetOnNet

Beställare: Garbergs

Designbyrån Garbergs behövde ett nytt kampanjtypsnitt till NetOnNet och kom till oss med ett handritat underlag. Vi skannade in, vektoriserade och levererade ett färdigt typsnitt i retur.

Comviq

Beställare: Kurppa Hosk/Tele2

Designbyrån Kurppa Hosk hade hittat ett typsnitt med en del egenheter som man gillade, men ville rita ett helt nytt. Vi fick i uppdrag att hämta inspiration från detta, men rita ett nytt eget unikt typsnitt till Comviq. Ursprungligen tog vi fram två nya vikter med kursiver, efter något år kompletterade vi med ytterligare en mellanvikt med kursiv.

Oriflame

Beställare: Oriflame

Oriflame hade tidigare använt Futura och kontaktade oss för att ta fram ett helt nytt unikt eget typsnitt med samma grundformspråk som i Futura. Arbetet resulterade i de nya vikterna Regular och Bold jämte tillhörande kursiva snittvarianter, med utökat språkstöd för såväl det grekiska som det kyrilliska (ryska) alfabetet. Vi levererade för både print och för webb, där webbfonterna erhöll en genomarbetad manuell hintning för optimal bildskärmsåtergivning av högsta tekniska kvalitet.

Halebop

Beställare: Honesty

Vi fick handritat vektoriserat underlag från designbyrån Honesty, plockade ihop så att vi fick tre varianter av samtliga tecken som sedan skulle överlappa varandra i de tre färgerna gult, grönt och grått, vilket skulle förmedla ett helhetsintryck av ett lite skissartat och klottrigt skriftmanér som matchade budskapet. Vi kompletterade även typsnittet med en något fetare vikt.

ICA

Beställare: JVD

Designbyrån JVD levererade handritat underlag som vi sedan vektoriserade och skapade ett nytt unikt typsnitt utifrån. Underlaget var tecknat med krita och utmaningen bestod i att lyckas återge detta manér på ett så trovärdigt sätt att det framstod för ögat som att budskapet verkligen var skrivet för hand.

Ikano

Beställare: JVD/Garbergs

Skisser och anvisningar levererades av designbyrån JVD, de tre nya vikterna Light, Regular och Bold (plus en kursiv variant av Light) med rundade hörn för en lite mjukare framtoning togs fram av oss. Vi levererade för både print och för webb.

Apoteket

Beställare: JVD/Intellecta

Designbyrån JVD skissade fram typsnittets grundform, vi renritade och finputsade samtliga tecken och tog fram två kompletterande vikter (typsnittsnamn Apoprat). För samma beställare har vi även tagit fram typsnittet Apoteket Sans (tre vikter plus tre kursiver), och för designbyrån Intellecta har vi gemensamt tagit fram ett nytt helgement rubriktypsnitt till Apoteket Service.

Coop

Beställare: Grow/Coop/Forsman & Bodenfors

Vi har under flera år arbetat med att ta fram olika typsnitt åt Coop. Vårt senaste projekt bestod i en beställning från designbyrån Grow där vi vidareutvecklade den handritade feta Black-vikten och kompletterade denna med de två tunnare vikterna Regular och Bold.

Sparbanken

Beställare: Sparbanken

Vårt allra första uppdrag från 1990! Sparbanken hade anlitat en formgivare i New York som hade handritat ett nytt helversalt typsnitt i samband med bankens omarbetade grafiska identitet (med ny stilistisk logotyp och allt). Vi fick detta handritade underlag, scannade in och vektoriserade hela alfabetet och tog fram vårt allra första unika företagstypsnitt.

Typecraft

Beställare: Typecraft

Typsnittet Railroad blev plötsligt väldigt efterfrågat av våra byråkunder runt mitten av 90-talet, och vi beslutade oss därför för att ta fram en egen variant, som vi sedan dess har sålt ett antal exemplar av. I dag finns Railroad från många olika tillverkare, men skulle du stöta på detta typsnitt kan det mycket väl vara vår gamla version.

Scandic Hotels

Beställare: Honesty

Designbyrån Honesty hade valt ett handritat helversalt typsnitt till Scandic Hotels, men ville komplettera detta med ett gement alfabet. Vi tog kontakt med tillverkaren i Brasilien och fick deras skriftliga godkännande att själva rita och lägga till detta. Vi kompletterade även med utökat språkstöd för det kyrilliska (ryska) alfabetet, både versalt och gement, och tog dessutom fram alternativvarianter av alla tecken för att kunna variera och ge ett mer dynamiskt intryck. Till sist programmerade vi även typsnittet så att denna teckenrotation kunde ske med automatik, så att samma tecken aldrig upprepades invid sig självt.

Hästens Sängar

Beställare: Stockholm Design Lab

För länge sedan ritade vi själva, mest för nöjes skull, en version av Eric Gills typsnitt Pilgrim som då ej fanns digitalt, detta utifrån ett fotosatt underlag från Typografen som vi skannade in, vektoriserade och finslipade. Typsnittet blev sedan liggande i byrålådan tills Stockholm Design Lab efterfrågade just Pilgrim till sin kund Hästens Sängar. Vi kompletterade med en kursiv och det blev ett riktigt vackert typsnitt, som dock inte längre är i bruk.

Skandia

Beställare: Brindfors Enterprise

Vi fick i uppdrag att ta fram Skandias feta corporate-typsnitt (som används till att skriva ut alla företags- och varumärkesnamn) samt Skandias profiltypsnitt, vikterna Regular och Bold med utökat språkstöd i såväl rubrik- som löptextanpassat utförande. Det grundläggande designarbetet gjordes av Brindfors Enterprise, vi finputsade, kompletterade och tog fram produktionsfärdiga fonter.

Husqvarna

Beställare: DDB/Husqvarna

DDB kontaktade oss för att ta fram ett nytt typsnitt åt Husqvarna. Vi gick gemensamt igenom kravspecen innan vi fastställde grunder och principer för formidén. Vi ritade typsnittet, bollade med DDB och Husqvarna som godkände, och levererade till slut en komplett typsnittsfamilj med tre vikter plus kursiver med stöd för såväl det latinska alfabetet (samtliga europeiska språk), det grekiska (moderna) alfabetet samt det kyrilliska (ryska) alfabetet (samtliga europeiska språk samt några asiatisk språk) för både print och webb. Ett av våra mest omfattande uppdrag.

Minecraft

Beställare: Mojang

Vi erhöll några få färdiga tecken i bitmappat manér som skissanvisningar direkt från det svenska dataspelsföretaget Mojang (som ligger bakom det internationella succéspelet Minecraft), och fick sedan själva teckna fullständiga alfabet för totalt fyra nya vikter i samma pixellerade utförande (syftet var att återge samma "blockkänsla" som i spelets egna datorgrafik).

Fritidsresor

Beställare: Collaborate

Designbyrån Collaborate levererade färdigvektorisat handtecknat Illustrator-underlag, vi skapade utifrån detta ett nytt typsnitt och tog även fram en kompletterande fetare vikt.

SBAB

Beställare: Le Bureau/Silver

På designbyrån Le Bureau hade man skissat med Futura som nytt typsnitt för SBAB, men ville samtidigt ta fram ett eget unikt typsnitt. Vi fick i uppdrag att med Futura som visuell förlaga teckna vikterna Regular och Bold, jämte kursiver, samt en ny Bold-vikt i stencilerat manér. Dessa fonter levererade vi sedan för både print och webb.

Aftonbladet

Beställare: Aftonbladet

Aftonbladets tidningshuvud fanns bara som ritad logotyp. Vi fick i uppdrag att renrita bokstäverna, rita samtliga övriga tecken som saknades, samt bygga ett nytt typsnitt med separat kontur/droppskugga och separat fyllning. Genom att kombinera en gemen bokstav med motsvarande versal i typsnittet kan man nu enkelt sätta flerfärgade texter (se tidningshuvudet).

Barncancerfonden

Beställare: Intellecta

Barncancerfonden använde skyltar som bara fanns handtextade och behövde nu ett snarlikt typsnitt. Designbyrån Intellecta hittade ett gratistypsnitt som låg väldigt nära som de bad oss modifiera och feta för att ytterligare överensstämma med det handtextade underlaget så att skillnaden blev försumbar.

Tele2

Beställare: Kurppa Hosk/Tele2

Med Tele2:s befintliga slabseriff-typsnitt som idémässig förlaga fick vi i uppdrag att rita ett helt nytt unikt typsnitt till Tele2, vilket resulterade i de två vikterna Regular och Bold jämte kursiver i såväl rubrik- som löptextanpassat tillriktningsutförande. Vi kompletterade senare samtliga fonter med kyrilliska (ryska) versioner, och ritade även en extrafet helversal Heavy-vikt (enbart avsedd för rubriksättning).


En förteckning över fler än 120 företag, organisationer och myndigheter som har fått egna unika profiltypsnitt som vi har varit med och tagit fram (ovan visar vi endast ett litet urval av dessa):

 • 3 (Beställare: Rönnberg McCann)
 • 7Eleven (Beställare: BVD)
 • Absolut Vodka (Beställare: Brand Union)
 • ABBA (Beställare: SWE)
 • ACO (Beställare: DDB)
 • Aftonbladet (Beställare: Aftonbladet / Hall & Cederquist / King)
 • Alliansen (Beställare: Garbergs)
 • Apoteket (Beställare: JVD / Intellecta)
 • Arla (Beställare: TBWA)
 • Atlas Copco (Beställare: Welinder)
 • Barncancerfonden (Beställare: Intellecta)
 • Beijer (Beställare: Tempel / Traffic / Honesty)
 • Berling Media (Beställare: Berling Media)
 • Berns (Beställare: Lindqvist)
 • Biblio (Beställare: BAS)
 • Bonniers (Beställare: Bonniers)
 • Brothers (Beställare: Garbergs)
 • BVD (Beställare: BVD)
 • Canon (Beställare: Canon)
 • City Gross (Beställare: Blink)
 • Comviq (Beställare: Kurppa Hosk / Tele2)
 • Coop (Beställare: Grow / Coop / Forsman & Bodenfors)
 • Dafgård (Beställare: Månson)
 • Dagens Medicin (Beställare: Dagens Medicin)
 • Dagens Nyheter (Beställare: Pangea / DN)
 • Damernas Värld (Beställare: Magazine)
 • Dockers (Beställare: Garbergs)
 • Duka (Beställare: Rönnberg & Co.)
 • Ekströms (Beställare: Guld och gröna skogar)
 • Ericsson (Beställare: Lowe Brindfors)
 • Esprit (Beställare: Sandberg & Timonen)
 • EtherAction (Beställare: EtherAction)
 • Euronics (Beställare: Olssons)
 • Fabege (Beställare: Honesty)
 • Fiberdata (Beställare: Fiberdata)
 • Fjäderholmarna (Beställare: Hallstedt & Hvid)
 • Flymo (Beställare: Husqvarna)
 • Folksam (Beställare: Bold)
 • Fritidsresor (Beställare: Collaborate)
 • Gammelstad (Beställare: Arvidsson)
 • Garant (Beställare: BAS)
 • Gardena (Beställare: Gardena)
 • Gnuf (Beställare: Acne)
 • Granngården (Beställare: Blink)
 • Gröna Konsum (Beställare: Garbergs)
 • Halebop (Beställare: Honesty / Dolhem Design)
 • Hemköp (Beställare: Garbergs)
 • Hennes & Mauritz (Beställare: Silver / H&M)
 • Husqvarna (Beställare: DDB)
 • Hästens (Beställare: Stockholm Design Lab)
 • ICA (Beställare: JVD)
 • Identity Works (Beställare: Identity Works)
 • If (Beställare: Forsman & Bodenfors)
 • IFS (Beställare: Sandberg Trygg)
 • Ikano (Beställare: JVD / Garbergs)
 • Intellecta (Beställare: Rewir)
 • Kaleva (Beställare: John Bark)
 • Kapp-Ahl (Beställare: JVD)
 • Kelda (Beställare: TBWA)
 • Keno (Beställare: Masscreation)
 • KommunAktuellt (Beställare: John Bark)
 • LekNet (Beställare: Acne)
 • Little Farmer (Beställare: Identity Works)
 • Lowe Brindfors (Beställare: Lowe Brindfors)
 • Lundhags (Beställare: Cosmo id)
 • Löfbergs (Beställare: Garbergs)
 • Malibu (Beställare: Forsman & Bodenfors)
 • Marabou (Beställare: Ingo)
 • Matmagasinet (Beställare: Textstugan)
 • Maxi (Beställare: Maxi)
 • MQ (Beställare: Frankenstein / Kurppa Hosk)
 • Minecraft (Beställare: Mojang)
 • Mio Möbler (Beställare: Garbergs / Mio Möbler)
 • Naturskyddsföreningen (Beställare: Naturskyddsföreningen)
 • NetOnNet (Beställare: Garbergs)
 • Nike (Beställare: Bläck)
 • NK (Beställare: Lowe Brindfors)
 • Non-Violence Organisation (Beställare: John Bark)
 • Obs! (Beställare: Lowe Brindfors)
 • Och Annonsbyrå (Beställare: Och Annonsbyrå)
 • Omni (Beställare: Omni)
 • Oriflame (Beställare: Oriflame)
 • Paf (Beställare: BAS)
 • PEBS (Beställare: Villmer)
 • Plivit (Beställare: BAS)
 • PPM (Beställare: SJWE)
 • Pressbyrån (Beställare: BAS)
 • PUB (Beställare: Acne)
 • Restaurang East (Beställare: Restaurang East)
 • Royal Charter (Beställare: Garbergs)
 • Rundquist (Beställare: Frankenstein)
 • Saltkråkan (Beställare: Marrakech / Saltkråkan)
 • Santa Maria (Beställare: Identity Works)
 • SAS (Beställare: JVD)
 • SBAB (Beställare: Le Bureau / Silver)
 • SEB (Beställare: Intellecta)
 • Scandic Hotels (Beställare: Honesty)
 • Semper (Beställare: Identity Works)
 • SJ (Beställare: Brindfors Enterprise / Hall / Traffic)
 • Skandia (Beställare: Brindfors Enterprise)
 • Skanska (Beställare: Brindfors Enterprise / Skanska / CJH)
 • Skyview (Beställare: PS Communications)
 • Skyways (Beställare: Serrander)
 • Skånska Dagbladet (Beställare: Acne / Skånska Dagbladet)
 • Sparbanken (Beställare: Sparbanken)
 • Spektrum (Beställare: Brando Ogilvy)
 • Stena Line (Beställare: Nord & Co. / Lowe Brindfors)
 • Stjärnurmakarna (Beställare: Villmer)
 • Stockholms Stad (Beställare: Stockholms Stad)
 • Stryktipset (Beställare: Grand)
 • Svenska Dagbladet (Beställare: Svenska Dagbladet)
 • Svenskt Säkerhetstryck (Beställare: Svenskt Säkerhetstryck)
 • Tele2 (Beställare: Kurppa Hosk / Tele2)
 • Telge Energi (Beställare: Masscreation)
 • TEMO (Beställare: Ehrenstråhle)
 • Transportstyrelsen (Beställare: Transportstyrelsen)
 • Trygg Hansa (Beställare: Aastroem)
 • Tyréns (Beställare: PS Agency)
 • Unibet (Beställare: Unibet)
 • Vasakronan (Beställare: SJWE)
 • Viking Line (Beställare: Garbergs)
 • Vällingby Centrum (Beställare: Spacerabbit)
 • White Guide (Beställare: White Guide)
 • Åbro (Beställare: Norrefjord)
 • Åhléns (Beställare: Kusoffsky)