sv en
Typecraft logotyp text grey mobile

Byråpartner

Behovsanalys och strategisk rådgivning i typografiska projekt

Vi har under åren blivit tillfrågade om att agera bollplank/rådgivare i olika större redesignprojekt. Ett exempel på detta är när IKEA:s dåvarande designbyrå Brindfors Enterprise kontaktade oss för att bistå vid övergången från IKEA:s tidigare typsnitt Futura till typsnitet Verdana (ett typsnitt som medföljer både Windows och Mac OS).

Med Verdana fick man ett bildskärmsoptimerat typsnitt med stöd för såväl det latinska som det grekiska och det kyrilliska alfabetet. För övriga språk såsom t.ex. kinesiska, japanska, koreanska m.fl. behövde man välja andra snarlika systemtypsnitt, och i det skedet anlitade man oss för att vara delaktiga i såväl detta urval som för att agera mellanhand i all teknisk och logistisk dialog mellan IKEA:s holländska huvudkontor och den amerikanska typsnittstillverkaren Ascender Corp.

Står du inför ett redesignprojekt och har funderingar på hur typografin skall lösas får du gärna ta kontakt med oss och boka in ett möte. Vi samarbetar lika gärna med designbyrån som direkt med företagets interna marknadsavdelning, beroende på vad som passar er bäst.