sv en
Typecraft logotyp text grey mobile

Justera typsnitt

Anpassning av befintliga typsnitt (om licensvillkoren tillåter)

Har du redan valt ett befintligt kommersiellt typsnitt (eller kanske har ett eget typsnitt sedan tidigare) och detta med tiden visar sig ha brister eller begränsningar av olika slag, kan det vara bra att känna till att det mesta går att åtgärda.

Några exempel på hur vi kan anpassa/modifiera typsnitt på olika sätt:

 • Omritning av enskilda tecken (t.ex. å-ringar, &-tecken m.m.)
 • Komplettering med saknade tecken (t.ex. kronortecknet :- m.m.)
 • Komplettering med utökat språkstöd (även för icke-latinska alfabet såsom grekiska eller kyrilliska/ryska)
 • Integrerad skriptprogrammering för olika former av teckensubstitutionsautomatik (t.ex. automatisk rotation av alternativa bokstavsvarianter för att få en mer autentisk känsla i handritade typsnitt)
 • Tillriktning (kerning av enskilda teckenpar, men även övergripande knipning eller spärrning)
 • Interpolering (framtagning av nya mellanvikter i ett befintligt typsnitt, t.ex. en ny Demibold utifrån Regular och Bold)
 • Extrapolering (framtagning av nya extremvikter i ett befintligt typsnitt, t.ex. en ny Black utifrån Bold och Heavy)
 • Svällning (marginell fetning av en annars något för tunn vikt)
 • Krympning (marginell uttunning av en annars något för fet vikt)
 • Bildskärmsoptimerad hintning för webbfonter för ökad läsbarhet (t.ex. ClearType-eller Grey-hintning)
 • Formatkonvertering (t.ex. från OpenType för print till eot-, ttf- och woff-format m.fl. för webben)

Vi hjälper gärna till med alla typer av justeringar. Om tillverkarens licensavtal inte skulle medge anpassning ens för eget bruk kan vi hjälpa till med att (kostnadsfritt) kontakta tillverkaren och ansöka om dennes tillstånd att anpassa typsnittet.