sv en
Typecraft logotyp text grey mobile
 • Vi är specialister på profiltypsnitt till företag

  Vi är specialister på profiltypsnitt till företag

 • Vi utvecklar typsnitt för både webb och print

  Vi utvecklar typsnitt för både webb och print

 • Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke

  Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke

 • Vi är specialister på profiltypsnitt till företag 2

  Vi är specialister på profiltypsnitt till företag

 • Vi utvecklar typsnitt för både webb och print 2

  Vi utvecklar typsnitt för både webb och print

 • Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke 2

  Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke

 • Vi är specialister på profiltypsnitt till företag 3

  Vi är specialister på profiltypsnitt till företag

 • Vi utvecklar typsnitt för både webb och print 3

  Vi utvecklar typsnitt för både webb och print

 • Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke 3

  Vi hjälper till att stärka ert företags varumärke

Uppdrag

Husqvarna

Beställare: DDB/Husqvarna

DDB kontaktade oss för att ta fram ett nytt typsnitt åt Husqvarna. Vi gick gemensamt igenom kravspecen innan vi fastställde grunder och principer för formidén. Vi ritade typsnittet, bollade med DDB och Husqvarna som godkände, och levererade till slut en komplett typsnittsfamilj med tre vikter plus kursiver med stöd för såväl det latinska alfabetet (samtliga europeiska språk), det grekiska (moderna) alfabetet samt det kyrilliska (ryska) alfabetet (samtliga europeiska språk samt några asiatisk språk) för både print och webb. Ett av våra mest omfattande uppdrag.

Oriflame

Beställare: Oriflame

Oriflame hade tidigare använt Futura och kontaktade oss för att ta fram ett helt nytt unikt eget typsnitt med samma grundformspråk som i Futura. Arbetet resulterade i de nya vikterna Regular och Bold jämte tillhörande kursiva snittvarianter, med utökat språkstöd för såväl det grekiska som det kyrilliska (ryska) alfabetet. Vi levererade för både print och för webb, där webbfonterna erhöll en genomarbetad manuell hintning för optimal bildskärmsåtergivning av högsta tekniska kvalitet.

Tele2

Beställare: Kurppa Hosk/Tele2

Med Tele2:s befintliga slabseriff-typsnitt som idémässig förlaga fick vi i uppdrag att rita ett helt nytt unikt typsnitt till Tele2, vilket resulterade i de två vikterna Regular och Bold jämte kursiver i såväl rubrik- som löptextanpassat tillriktningsutförande. Vi kompletterade senare samtliga fonter med kyrilliska (ryska) versioner, och ritade även en extrafet helversal Heavy-vikt (enbart avsedd för rubriksättning).

Referenser

Jag har samarbetat med Mark vid framtagandet av profiltypsnitt för telefonoperatören Halebop samt Scandic Hotels. Det som kännetecknat våra gemensamma projekt har genomgående varit enkelhet och flexibilitet. Mark är samtidigt både fantastiskt tillmötesgående som han inte är rädd att komma med sin egen professionella åsikt rörande vad som fungerar eller inte, möjliga förbättringar och utrymme för utveckling. Jag rekommenderar med glädje Mark för alla typer av liknande projekt.
 • Anna Lindelöw, 
 • Art & Design Director, 
 • frilans (tidigare Honesty)
Under mina knappt 15 år i branschen har jag inte jobbat med en mer detaljerad och strukturerad leverantör. Jag har verkligen uppskattat vårt samarbete med att ta fram nya typsnitt för Oriflame’s digitala närvaro. Arbetet har mer eller mindre varit friktionsfritt, vilket är en imponerande bedrift!
 • Joakim Wissing, 
 • Lead Product Owner, 
 • Oriflame
Då Husqvarna bestämde sig för att byta ut sina typsnitt för att bygga ett eget modernare blev vi rekommenderade Mark Winelid på Typecraft av vår annonsbyra DDB. Mark har varit med från början och bidragit med sin yrkesskicklighet och erfarenhet samt lotsat oss genom alla de problem och möjligheter som skapande av ett eget typsnitt kan ge. Vi har hela tiden haft en givande dialog och det är tack vare Marks kunskap och snabbhet som vi lyckats få fram ett så väl fungerande och lyckat typsnittsbyte för Husqvarna.
 • Hannes Lokko, 
 • Senior Graphic Advisor, 
 • Husqvarna
Mark är sedan 2002 vår självklara partner i samtliga produktioner som rör utveckling eller specialanpassning av nya unika profiltypsnitt (för varumärken som Apoteksbolaget, ICA, Ikano, SAS, Sveriges Radio m.fl.). När JVD tar fram nya visuella identitetsprogram är typografi ett av våra viktigaste verktyg för att skapa en unik identifikation hos omvärlden. Genom sitt absoluta gehör för typografi, både i detaljer och helhet, spelar Mark alltid en avgörande roll för det kreativa resultatet. Hans yrkesskicklighet och erfarenhet, kombinerat med effektiv och hög servicenivå, ger oss garantier för funktionalitet hela vägen fram till en smidig implementation hos slutkund.
 • John Jacobsson, 
 • Creative Director, 
 • JVD

Licenser

Vi är återförsäljare av typsnitt från många olika tillverkare. Under en period på 90- och 00-talet var vi svensk generalagent för tyska FontShop International, och vi är i dag svensk återförsäljare för tyska URW.

Vi kan leverera såväl enkla användarlicenser för print som komplexa koncernlicenser för webb, för appar och för kommersiell pdf-distribution, till företag med verksamhet över hela världen och med behov av omfattande språkstöd.

Kontakta oss gärna om ni redan har valt ett typsnitt som ni behöver licensiera, antingen åt er själva eller åt er kund, så hjälper vi er om möjligt med detta.

Har ni ännu inte valt något typsnitt ger följande båda sajter en bra överblick över marknadsutbudet:

Kommersiella typsnitt (generellt med hög kvalitet): MyFonts
Kostnadsfria typsnitt (med varierande kvalitet): Google Fonts

När det gäller typsnitt från Monotype är vi sedan många år återförsäljare via deras representant i Sverige.

Om Typecraft

Typecraft bildades 1990 av Mark Winelid. Vår kundportfölj består i dag främst av uppdrag från reklam- och designbyråer, tidningar och multinationella företag. I skrivande stund har vi tagit fram fler än 120 nya unika företagstypsnitt, haft över 1.700 unika beställare och omsatt över 50 mkr.

Vårt fokus är på formgivning och framtagning av nya identitetsbärande företagstypsnitt med stöd för många olika språk och alfabet, antingen med utgångspunkt från en grundidé eller från ett skissunderlag. Vi arbetar även med specialanpassning av befintliga typsnitt (om tillverkarens licensvillkor tillåter).

På förfrågan kan vi hjälpa till med behovsanalys och strategisk typografisk rådgivning, och i projekt som kräver stöd för olika asiatiska språk eller multipla tekniska plattformar har vi ett nära samarbete med en stor tysk leverantör som besitter spetskompetens inom dessa bägge områden.

Vi är också återförsäljare av typsnitt från många olika tillverkare och kan leverera licenser såväl för print som för webb och appar, även till företag med verksamhet över hela världen.

Typecraft bildades 1990 av Mark Winelid. Vår kundportfölj består i dag främst av uppdrag från reklam- och designbyråer, tidningar och multinationella företag. I skrivande stund har vi tagit fram fler än 120 nya unika företagstypsnitt, haft över 1.700 unika beställare och omsatt över 50 mkr.

Vårt fokus är på formgivning och framtagning av nya identitetsbärande företagstypsnitt med stöd för många olika språk och alfabet, antingen med utgångspunkt från en grundidé eller från ett skissunderlag. Vi arbetar även med specialanpassning av befintliga typsnitt (om tillverkarens licensvillkor tillåter).

På förfrågan kan vi hjälpa till med behovsanalys och strategisk typografisk rådgivning, och i projekt som kräver stöd för olika asiatiska språk eller multipla tekniska plattformar har vi ett nära samarbete med en stor tysk leverantör som besitter spetskompetens inom dessa bägge områden.

Vi är också återförsäljare av typsnitt från många olika tillverkare och kan leverera licenser såväl för print som för webb och appar, även till företag med verksamhet över hela världen.